Sosiaalityöntekijä jälkihuoltoon - Jyväskylän kaupunki

Sosiaalityöntekijä jälkihuoltoon - Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupungin jälkihuolto toimii sijais- ja jälkihuoltoyksikössä osana lastensuojelun palveluja. Jälkihuollossa työskentelee kolme sosiaaliohjaajaa ja neljä sosiaalityöntekijää. Nyt haemme jälkihuoltoon

SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ

määräaikaiseen viransijaisuuteen ajalle 1.3.2019-14.1.2020.

Jälkihuollon sosiaalityöntekijä huolehtii sijaishuollon päättymisen jälkeen asiakkaan palvelutarpeen arviosta ja tarvittavien palveluiden järjestämisestä yhteistyössä asiakkaan oman ja moniammatillisen verkoston kanssa. Jälkihuollon sosiaalityö on kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista sosiaalityötä asiakkaan yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Lisäksi jälkihuollon sosiaalityöntekijä toimii tiiviinä osana lastensuojelun kaupungin sijaishuoltoa toimien asiakkuuksien siirtovaiheessa sovitusti sijaishuollon työparina.

Mukavan ja ammattitaitoisen tiimin lisäksi tarjoamme työn tueksi viikoittaiset tiimipalaverit, säännöllisen työnohjauksen sekä työhön liittyvää koulutusta.

Kelpoisuusehtona on Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys, ylempi korkeakoulututkinto (YTM tai vastaava) sekä pääaineen laajuiset yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Hakijalta edellytetään kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä moniammatillista ja aktiivista työotetta. Effica -asiakastietojärjestelmän hallinta sekä aiempi lastensuojelun työkokemus katsotaan eduksi. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa huomioimme myös sosiaalityöntekijän sijaiskelpoisuuden omaavat hakijat.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Viransijaisuudessa on koeaika. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote (joka ei saa olla 6 kk vanhempi).

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Johtava sosiaalityöntekijä Tuija Oikari, puh. 014 266 3471 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@jkl.fi.

Jälkihuolto
Osoite: , 40100,

Lähes 142 000 asukkaan vireä ja nuorekas Jyväskylä on muuttajien suosikki. Viihtyisä asuinympäristö, luonto, tiivis kaupunkikeskusta, erinomaiset opiskelumahdollisuudet ja monimuotoinen kulttuuri- ja vapaa-ajantarjonta luovat hyvän elämän puitteet. Vietä elämäsi parasta aikaa Jyväskylässä, keskellä Suomea!

Tutustu työnantajaan